tr Türkçe en English

     

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Uzlaştırma

Program Hakkında

Uzlaştırma, arabuluculuktan farklı olarak, taraflar anlaşamadıklarında onlara tavsiye verebilen ve uzlaştırdığı konuda uzman olması beklenen bir uzlaştırıcı ile genelde karşılıklı ödün vererek anlaşma prensibiyle yürütülen bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. .

Amaç

Uzlaştırma temel araçlarını ve yöntemlerini örneklerle ve süreçsel olarak öğreterek, katılımcıların kendi çatışmalarının ve olası tarafsızlık ihlallerinin farkına varmalarını sağlamak. Bu sayede eğitim alanlar, yönetecekleri her uzlaştırma sürecini, ona en uygun yöntem ve stratejiyle yürütebilecekler.

Kazanılacak Bilgi ve Yetkinlik

   Uyuşmazlık Çözüm yöntemleri tanımı ve uzlaştırma
   Ön hazırlıktan anlaşmaya kadar uzlaştırma süreci
   İlişkileri inşa etmek
   Ön bilgi toplama ve analiz etme
   Sorun çözüm odaklı yaklaşım ve müzakere
   Güven, dürüstlük ve adil olma

Hedef Kitle

Yöneticiler, takım liderleri, uyuşmazlık çözüm alanında çalışan kişiler, uzlaştırma alanında çalışmayı düşünen en az üniversite mezunu, 4-5 senelik profesyonel iş tecrübesi olan kişiler.

Yöntem

Araç ve metotlar, vakalar ve örneklerle aktarılır. Uygulama yoğun bir eğitimdir.

Katılım Belgesi

Global Mediators Network Katılım Belgesi ve GMN Uzlaştırıcı Üyelik Statüsü.

Yenileme

Bu eğitim yenileme gerektirir. Eğitim aldıktan sonraki her sene, katılımcılar uzlaştırmayı destekleyen en az bir günlük bir eğitim aldıklarını kanıtlamak durumundadırlar.

Eğitim Süresi

4 Tam Gündür.

10:00 - 17:30

Eğitim sonrası, tercih edilen gün ve saatte 1 saat bireysel mentorluk şeklinde olacaktır.

Eğitim Yeri

Point Hotel - Taksim

Eğitim Bedeli

3000 + %8 KDV

2017-2018 GMN Trkiye JCI programı: Inovatif Liderlik: https://t.co/0vTtZxqpFV
Kaynak Dergisi Haziran 2017'de yayınlanan yazım: Müzakere Pazarlık Değildir! https://t.co/kX3ClhxAe2