tr Türkçe en English

     

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Örnek Belgeler

Arabulucular için Örnek Belgeler

Arabuluculuk Gizlilik Anlaşması

Arabuluculuk Gizlilik Anlaşması

Aşağıda kimlik unvan ve imzaları bulunan taraflardan Sayın …….. ve Sayın ………. ( aşağıda Taraflar olarak tanımlanacaktır ) ile .......... ( aşağıda Mediatör olarak tanımlanacaktır ) yine aşağıda unvanları yazılı şirketlerdeki ortaklık ilişkilerinden kaynaklanan sorunlarının mediasyon yolu ile analizi ve değerlendirilmesi konusunda anlaşmışlardır. Bu anlaşmaya göre :

I - Taraflar

  1. Taraflar, mediasyon sürecinin, her hangi kusur ve hata bulmak için olmadığını, mediatörle kanıtlanabilir gerçek verilere dayalı işbirliği içinde her iki tarafı da tatmin edecek bir sonuca ulaşılabilmesi için uygulanan ve bilimsel verilere dayanan bir metod olduğunu,
  2. Mediasyon çalışmasının, bağlayıcı olmayan bir süreci içerdiğini ancak tarafları tatmin edecek bir sonuca ulaşacak noktaya geldiği takdirde bu sonucun ayrı bir “ Arabuluculuk Anlaşması “ adı altında düzenlenebileceği,
  3. Mediasyon süreci içinde elde edilen belge ve bilgilerin veya dökümanların yada taraflar arasında olduğu takdirde tartışmaların, özenle gizlilik içerisinde korunacağı, mediasyon sürecinin başarısızlığa uğrayarak ”Arabuluculuk Anlaşması” nın yapılamadığı takdirde bu sözleşme de dahil olmak üzere süreç içindeki elde edilen hiçbir bilgi ve belgenin ya da değerlendirmenin daha sonra delil olarak kullanılamayacağını, mediatörden herhangi bir kayıt veya belge düzenlenmesini talep etmeyeceklerini keza mediasyonun konusunu oluşturduğu hiçbir dava yada davalarda mediatörün ve aşağıda II/A Maddesince mediasyona katılanların tanık olarak gösterilemeyeceğini peşinen kabul ederler.

II - Mediatör

  1. Mediasyon sürecinde zaman zaman tarafların hepsi veya birisi ile yada taraflarca önerilecek ve diğer tarafında kabul ettiği kişilerle bireysel toplantılar yapabilir. Mediatör bu süreç içinde katımcılılar tarafından beyan edilen hiçbir bilgiyi ve veya belgeyi, ilgili tarafın onayı olmaksızın diğer tarafa açıklayamayacağı gibi, örneğini dahi veremez. Tüm tarafların onayını almadıkça üçüncü kişilere hiçbir açıklamada bulunamaz bilgi ve belge yada örneğini veremez.
  2. Tarafsız bir aracı olup, kendine ait bir öneride bulunamaz , taraflardan her hangi birine öneride bulunmayı teklif edemez.
  3. Mediasyon gönüllük esasına dayalı, görüşülememiş konuların ve bilgilerin görüşülebilir hale getirilmesine olanak sağlayan bir metod olduğundan, mediatör tarafları daha fazla açıklamada bulunmaya davet edebilir.
  4. Taraflardan her hangi birisi ile gerek bu süreç içinde gerek daha sonra danışman- danışan ilişkisi kuramaz.

III - Yükümlülükler

Yukarıda tanımlandığı üzere gerek bu sözleşmenin ve gerek ise her türlü bilgi ve belgenin açıklanması tarafların veya II/A Madde hükmünce mediasyona katılan kişilerden birisi tarafından yapılmış ise o kişinin onayına tabidir. Sır saklama yükümlülüğü olarak da tanımlanacak olan bu Maddenin ihlali anlamına gelecek, taraflara yada üçüncü kişilere ,belge veya dökümanların suretinin verilmesi gibi eylem ve davranışın tesbiti halinde mediasyona derhal son verileceği gibi, ihlal eden tarafça, hakkı ihlal edilen tarafa ............TL.(......liradır) Cezai Şart ödenir.

Mediasyona II/A Maddesi hükmünce katılacak kişilere bu hüküm mediatör tarafından önceden açıklanır. Katılmayı bu koşulla kabul eden kişinin sözleşmenin altına yükümlülükleri kabul ettiğine ilişkin imzası alınır.

Cezai şart hakkı ihlal edilenlerin uğradıkları zararları karşılığı olmayıp, genel mahkemelerde yapılacak yargılamalarda her hangi bir indirim yada mahsup konusu edilemez. Bununla birlikte, mediasyon safhasında ilgililerden biri hakkında bedeni ya da cismani zarar verileceği yönünde tehdidi yada fiili durum söz konusu olduğu takdirde, mediasyona derhal son verileceği gibi mediatör veya tecavüze uğrayan taraf doğrudan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir. Böyle bir durumda, sadece tehdidi veya tecavüze neden olan fiil açıklanabilir ve bu sözleşmenin I/C Maddesi ile III/A Maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.

IV - İşin Süresi

Mediasyon süreci …………..saat olarak planlanmıştır. Bununla birlikte toplam saat tutarı taraflar karşılıklı ve yazılı onayları ile uzatmadıkları takdirde ……..iş gününü geçemez. Hangi gün ve saat de nerede yapılacağı sözleşmenin imzalanmasından sonra Mediatör tarafından ilgililere yazılı olarak veya e-postayla duyurulur.

Taraflardan biri Mediatör tarafından belirlenen ve bildirilen görüşme saatinde hazır bulunmaz yada gecikir ise : Bu kayıp zaman süresine ait ücret neden olan tarafça ödenir.

V - İşin Bedeli

Mediasyon hizmetinin bedeli saat ücreti olarak alınır ve her oturum sonrasında …… TL/Saat+KDV olarak fatura edilir. Mediasyon ücreti fatura kesiminden sonraki 7 gün içinde ödenmelidir.

VI - Son Hükümler

Aşağıda bulunan imzaları bulunan taraflar ve kişiler, bu Mediasyon Anlaşmasının tüm maddeleri okuduklarını ve kabul ettiklerini kabul etmektedirler.

 

Taraf A Taraf B Arabulucu
T.C. No : T.C. No : T.C. No :
Adres - Telefon Adres - Telefon Adres - Telefon
İmza - Tarih İmza - Tarih İmza - Tarih
Taraf Avukatlarına Yollanacak Arabuluculuk Ön Bilgi ve Kararlaştırma

Taraf Avukatlarına Yollanacak Arabuluculuk Ön Bilgi ve Kararlaştırma Yazısı

Sayın Taraf A veya Sayın Taraf A Avukatı,

Bu yazı, x sorununun arabuluculukla çözümlenmesi konusundaki fikir birliğinizi onaylamaktadır.

 •    Süreçte yer alacak tarafları tanımlamalı
 •    Konu ile ilgili gerçekleri özetlemeli
 •    Kısaca sorunları belirtmeli
 •    Verilen zararı tanımlamalı
 •    Eğer mümkünse geleceğe dönük hesaplamalar içermeli
 •    Eğer var ise, sigorta kapsamı ile ilgili soruları ele almalı
 •    Mümkünse, üzerinde konuşulan son talep ve önerileri kapsamalıdır.
Lütfen bu belgelerini en geç …. tarihine kadar, ofisime ve diğer katılımcı tarafa postalayınız veya e-posta ile ulaştırınız. Ayrıca lütfen, taleplerinizi destekleyeceğini veya bu sorunun ortaya çıkmasıyla ilgili olduğunu düşündüğünüz her türlü dokümanı da arabuluculuk oturumuna getiriniz.

Çabalarımıza destek olması açısından, bu uyuşmazlık durumunun neticesinde çıkarı olabilecek tarafların ve grupların hepsinin arabuluculuk oturumuna katılması önemlidir. Bilgilendirilmemiş ya da oturumlara katılmamayı planlayan, bildiğiniz taraflar varsa lütfen benimle irtibata geçin. Bu sorunu çözümleme sürecinde tüm yetkilere sahip olmamız önemli olduğundan, bu konu ile ilgili de gerekli tüm düzenlemeleri yapmanızı rica ediyorum. Eğer sorularınız varsa benimle irtibata geçmekten çekinmeyin.

 

Saygılarımla,

 

İsim, adres, iletişim bilgileri

 

Arabuluculuk Öncesi Gözden Geçirilmesi Gereken Noktalar

Arabuluculuk Öncesi Gözden Geçirilmesi Gereken Noktalar

 

 

 

Tarih/Yer:

Sn.……………….

Mediatör olarak beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Arabuluculuk hazırlıklarınızı tamamlamak için lütfen aşağıdaki unsurlara dikkat edin:

Prensipler ve yöntemler: Lütfen onay mektubunuzu da içeren, Arabuluculuk Gizlilik Anlaşmasını okuduğunuzdan ve imzalı olarak tarafımıza ulaştığından emin olun. Eğer elinizde halen bir örneği yoksa, bu sayfanın altında yer alan iletişim bilgilerine ulaşarak temin edebilirsiniz.

Ödeme: Arabuluculuk hizmetinin saat ücretiyle belirlendiğini ve …./saat olduğunu biliyorsunuz. Her ödeme, mediasyon oturumları sonrasında çek/ kredi kartı/ nakit olarak yapılabilir. Lütfen tarafımıza fatura bilgilerinizi oturumlar başlamadan önce ilettiğinizden emin olun.

Konu/Dava Özeti: Önceden ortak olarak karar verilmediği takdirde, ya da arabuluculuk tarihinden 3 gün önce ibraz edilmediği takdirde, konu/dava özetleri kullanılamaz. Eğer ibraz edilirlerse, konu/dava özetini okumak için kaybedilen zaman, arabuluculuk zamanına dâhil edilir.

Oturumlara Katılması Gereken Kişiler: Mediatör tarafından aksi istenmedikçe, uyuşmazlıkta adı geçen tüm taraflar ve tam söz hakkına sahip kişiler, durumu çözüme ulaştırmak için oturuma katılmalıdırlar. Arabuluculuk süreciyle ilgili Etik Kurallar ve Arabuluculuk Kanunu ……………. websitemizde yer almaktadır.

Zaman Konusunda Esnek Olun: Zaman sınırlandırmasının bizi gelişme kaydetmekten alıkoymaması için, tüm katılımcılar arabuluculuk görüşmeleri tarihine denk gelen günlerini tamamen boşaltmalıdırlar.

Arabuluculuğun yapılacağı yer: ………………………………..

Simit, aperatif ve kahve: Arabuluculuk oturumu esnasında simit, krem peynir ve muffin gibi aperatifler ve kahve, çay ve su gibi içecekler tedarik edeceğiz. Öğle yemeği için ofisimize sipariş verebilir veya çok yakınımızda bulunan farklı restaurantlara gidebiliriz.

Lütfen bu mektubun bir örneğini arabuluculuk oturumuna katılacak olan tüm kişilere iletin.

Bu arabuluculuk sürecinde bana güvendiğiniz için yeniden teşekkür ederim. Lütfen aklınıza takılan her hangi konuda beni aramaktan ya da e-posta göndermekten çekinmeyin.

Birlikte yapacağımız çalışmaya kadar, gönlünüzce günler diliyorum.

Görüşmek üzere,

 

 

Arabuluculuk Geri-Bildirim Soruları

Arabulucular İçin Kendine Geri-Bildirim

 

 

 

Sorular

 

 

Başlangıç Aşaması

1

İlk karşılamada, taraflarla ilgili miydim?

2

Masada her ikisine de yer gösterdim mi?

3

Sürece başlamadan taraflara herhangi ihtiyaçları olup olmadığını sordum mu?

4

Anlaşmaları bir kez daha hatırlattım mı?

5

Giriş konuşması yaptım mı?

6

Taraflara eşit süre verdim mi?

7

Ortak özet yaptım mı?

 

 

Sorunların Açığa Çıkma Aşaması

1

Ortak özetten sonra netlik kazanmak için sorular sordum mu?

2

Sorularım açık uçlu, motive edici veya araştırma soruları mıydı?

3

Çerçevelemeye ihtiyaç duydum mu? Ne zaman?

4

Yansıtma yaptım mı? Ne zaman?

5

Duyguları kontrol edebildim mi? Hayır ise, neden?

6

Pozisyondan ihtiyaçlara algı atlaması gerçekleşti mi? Gerçekleşmediyse, neden?

7

Ara verme ve/veya taraflarla ayrı ayrı görüşme ihtiyacı duydum mu? Olduysa, neden?

8

Güven oluşturabildim mi? Olmadıysa, neden?

9

Sorularımda tarafsız mıydım? Olamadıysam, neden?

 

 

Müzakere Aşaması

1

Müzakere öncesi sorular sordum mu?

2

Olabildiğince çok seçenek yaratılmasına olanak sağladım mı?

3

Seçeneklerin gerçeklik testi yapıldı mı?

4

Seçenekler tarafların içtenlikle evet dediği seçenekler miydi?

5

Seçeneklerin oluşmasında objektif kurallara uyuldu mu?

 

 

Kapanış Anlaşması

1

Anlaşma yapılırken, kimin, neyi, ne zaman, nasıl yapacağına dair net ve kısa ifadeler kullandım mı?

2

Anlaşmaya uyulmadığında, elde olan veya olmayan sebeple, neler olacağına dair net ve kısa ifadeler kullandım mı?

3

Anlaşmayı her iki tarafta içtenlikle ve/veya avukatına danışarak onayladı mı?

4

Kapanış konuşması yaptım mı?

 

 

Genel Olarak

1

Hangi durumda neyi daha farklı yapardım? Neden?

2

Yaptığım en iyi şey neydi?

3

Kendimde, bir sonraki arabuluculuk için geliştirmem gereken ne?

4

Bu arabuluculuktan kendime çıkardığım ders ne?

Her hakkı saklıdır. İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
2017-2018 GMN Trkiye JCI programı: Inovatif Liderlik: https://t.co/0vTtZxqpFV
Kaynak Dergisi Haziran 2017'de yayınlanan yazım: Müzakere Pazarlık Değildir! https://t.co/kX3ClhxAe2

GMN Istanbul

Global Mediators & Negotiators | Istanbul

   Kırlangıç Sokak 21
     Büyükada | Istanbul
     Turkey

   +90 (534) 761 1111

   +90 (534) 761 1111

   denizkite@gmn-tr.com

   www.gmn-tr.com

GMN BRASIL

Global Mediators & Negotiators | Brasil

   Rua Moisés Correia da Silva, 181 - B
     Boa Viagem Recife PE
     Brazil

   +55 81 8736 3773

   +51 81 99360 9889

   jeancarlos@ibramac.org

   www.ibramac.org

GMN Cyprus

Global Mediators & Negotiators | KKTC

   Mustafa Çağatay Street
     Döveç Site Block 1/2
     Girne | Cyprus

   +90 (533) 861 5856

   ozge@bhlex.com

   www.bhlex.com

GMN Adana

Global Mediators & Negotiators | Adana

   Kasım Gülek Bulvarı No: 14/ A
     Ziyapaşa Mah. | Adana
     Turkey

   +90 (532) 650 5624

   selenunluatli@gmn-tr.com

   www.gmn-tr.com