tr Türkçe en English

     

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Yöneticiler için Temel Arabuluculuk

Program Hakkında

Arabuluculuğu bir yaşam biçimi olarak tanımlasaydık, tam tarafsızlıkla, olanlara bütünsel bakan ve kişileri olaylardan ayıran, çözüm odaklı bir yaklaşımdan söz ederdik. Arabuluculuğa yöneticiler açısından bakarsak, katılımcı, birleştirici, dahil edici, delege eden, sorgulayan, olaylara tepeden bakan ve stratejik düşünen bir liderlik modeli olarak tanımlanabilir. Profesyonel arabulucu ise, eğitimlerle öğrendiği ve halen uyguladığı özel teknikleri kullanarak uyuşmazlıklarına çözüm arayan taraflara hizmet sunan kişidir.

Amaç

Yöneticilerin etkin iletişen, ilkeli müzakare yöntemiyle katılımcı çözümler ve takım yönetimi yapabilen, olası uyuşmazlıkları önceden görerek yönetebilen, çıkmış uyuşmazlıkları da, en kalıcı çözümle sonuca ulaştıran bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması.

Kazanılacak Bilgi ve Yetkinlik

   Arabuluculuk kavramı, etiği ve prensipleri
   Farklı alanlarda arabuluculuk uygulamaları
   Farklı arabuluculuk yaklaşımları
   Arabuluculuk süreci
   Çatışma sebepleri, evreleri, analizi
   Arabuluculukta müdahale ve iletişim yöntemleri
   Farklı uyuşmazlıklar için doğru stratejilerin seçilmesi
   İlkeli müzakerenin temel prensipleri
   Farklı ve yaratıcı seçenek oluşturma yöntemleri

Hedef Kitle

Her seviyeden ve sketörden gelen yönetici adayları ve yöneticiler.

Yöntem

Bu eğitimlerde katılımcılar birlikte çalıştıkları kişilere ve kendilerine uygulanacak testler ve zaman zaman başvurmak üzere de, check-list’ler alırlar. Eğitimler teorik bilginin yanı sıra, yoğun vaka ve uugulamalar içerir.

Katılım Belgesi

Global Mediators Network Katılım Belgesi ve GMN Yönetici Arabulucu Üyelik Statüsü.

Yenileme

Bu eğitim yılda bir yenileme gerektirmektedir. Bu sebeple Arabuluculuğu destekleyecek her eğitim, GMN’ye eğitim sonrasını takip eden yıllar içinde raporlanmalıdır. Yenileme eğitimleri yılda 1 tam günden az olamaz.

Eğitim Tarihleri

9 - 10 - 11 Şubat 2018

Eğitim Süresi

3 Tam Gündür.

10:00 - 17:30

Eğitim sonrası, tercih edilen gün ve saatte 1 saat bireysel mentorluk şeklinde olacaktır.

Eğitim Bedeli

2000 + %8 KDV

2017-2018 GMN Trkiye JCI programı: Inovatif Liderlik: https://t.co/0vTtZxqpFV
Kaynak Dergisi Haziran 2017'de yayınlanan yazım: Müzakere Pazarlık Değildir! https://t.co/kX3ClhxAe2